Komunikat z dn. 14.03.2020

Szanowni Klienci, w związku decyzjami Rządu RP o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz obostrzeniami dotyczącymi przekraczania granicy polsko-niemieckiej informujemy, że zawieszamy działalność przewozów osobowych na okres co najmniej 10 dni.…